Yazılım Kalite Güvencesi


Yazılım kalite güvencesi; yazılım ürün ve süreçlerinin yazılım geliştirme projesi yaşam döngüsü boyunca tanımlı gereklere uygunluğuna dair güvence vermek amacıyla planlanan, uygulamaya konan ve uygulanan faaliyetler bütünüdür. Burada güvence vermenin anlamı, ürünün gelişimi bittikten sonra istenen gereklere uyguluğunun doğrulanmasıdır. Güvencenin tanımından yola çıkılırsa kalite güvencesi sadece varolan ürünün kalitesini kapsamaktadır, oysa bunun yerine gelecekteki performansa dair de fikir verebilmelidir.

Yazılım ile kastedilen anlam ve kullanım alanı, ilk kullanılmaya başladığı zamandan günümüze kadar çok fazla değişim göstermiştir. Yakın zamana kadar sadece zaman alan veri işleme operasyonlarında kullanılırken bugün çok daha gelişmiş teknik alt yapılar kullanan ve karmaşık işlemleri yerine getirmede kullanılmaktadır. Bu gelişmelerle beraber artan karmaşıklığı önlemek için ise bazı standartlar ve modeller getirilmiştir. Bunlar arasında, SEI CMMI modeli, ISO 9001 ve NATO AQOP-160 sayılabilir. Bunlar, karmalık ürün geliştirme faaliyetlerini etkin biçimde yönetmek için geliştirilmişlerdir ve bunu sağlamak için de kalite güvenceyi gerekli araçlardan biri olarak kabul etmektedirler. Continue reading