Yazılım Gereksinim Analizi


1. Gereksinim Geliştirme 1.1. Amaç Gereksinim geliştirmenin amacı; kullanıcı, ürün ve ürün bileşeni gereksinimlerinin analizi ve üretilmesidir. 1.2. Giriş Bu işlem alanı CMMI’da belirtildiği üzere 3 tip gereksinim tanımlar : Müşteri gereksinimi, ürün gereksinimi ve ürün bileşen gereksinimleri. Bu gereksinimler ilgili paydaşların gereksinimlerini adresler. Bununla beraber gereksinimler aynı zamanda tasarım çözümleri tarafından seçilen kısıtları da... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑