Yazılım Gereksinim Analizi


  1. 1. Gereksinim Geliştirme

1.1. Amaç

Gereksinim geliştirmenin amacı; kullanıcı, ürün ve ürün bileşeni gereksinimlerinin analizi ve üretilmesidir.

1.2. Giriş

Bu işlem alanı CMMI’da belirtildiği üzere 3 tip gereksinim tanımlar : Müşteri gereksinimi, ürün gereksinimi ve ürün bileşen gereksinimleri. Bu gereksinimler ilgili paydaşların gereksinimlerini adresler. Bununla beraber gereksinimler aynı zamanda tasarım çözümleri tarafından seçilen kısıtları da adresler.

Yazılım geliştirme süreci aşamaları:

  • Gereksinim Analizi / Requirements (Requirements Analysis)
  • Spesifikasyon / Specification (Functional Specification)
  • Mimari / Architecture (Software Architecture)
  • Dizayn / Design (Software Design)
  • İmplementasyon (Programlama) / Implementation (Computer Programming)
  • Test / Testing (Software Testing)
  • Sahaya Yerleştirme / Deployment (Software Deployment)
  • Bakım / Maintenance (Software Maintenance) Continue reading