Vizyon Belgesi


Vizyon belgesi, paydaşlar ve paydaşların temel ihtiyaç ve özellikleri bakımından belirtilen, geliştirilecek ürünün görünümünü tanımlar. Öngörülen temel gereksinimler hakkında genel bilgi içerir ve daha detaylı teknik gereksinimleri de sözleşmeli olarak sunar.

Bir vizyon belgesinin genel olarak içerdiği özellikler:

  • Giriş
  • İş İhtiyaçları / Gereksinimleri
  • Ürün / Çözüm Özeti
  • Başlıca Özellikleri (Opsiyonel)
  • Kapsam ve Sınırlamalar
  • Diğer İhtiyaçları

Continue reading