Yazılım Gereksinimleri Tanım Belgesi (YGTB/SRS)


Yazılım geliştirme süreci ;
  • Gereksinim Analizi / Requirements (Requirements Analysis)
  • Spesifikasyon / Specification (Functional Specification)
  • Mimari / Architecture (Software Architecture)
  • Dizayn / Design (Software Design)
  • İmplementasyon (Programlama) / Implementation (Computer Programming)
  • Test / Testing (Software Testing)
  • Sahaya Yerleştirme / Deployment (Software Deployment)
  • Bakım / Maintenance (Software Maintenance)
aşamalarından oluşmaktadır.
YGTB, belgesinde geliştirilecek olan yazılımın işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri tanımlanır. Use-Case’ler, Kullanıcı arayüzleri ve ER diyagramları verilir.
Continue reading