Yazılım Gereksinimleri Tanım Belgesi (YGTB/SRS)


Yazılım geliştirme süreci ; Gereksinim Analizi / Requirements (Requirements Analysis) Spesifikasyon / Specification (Functional Specification) Mimari / Architecture (Software Architecture) Dizayn / Design (Software Design) İmplementasyon (Programlama) / Implementation (Computer Programming) Test / Testing (Software Testing) Sahaya Yerleştirme / Deployment (Software Deployment) Bakım / Maintenance (Software Maintenance) aşamalarından oluşmaktadır. YGTB, belgesinde geliştirilecek olan yazılımın işlevsel... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑