Görüntü İşleme


Görüntü işleme, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar bilimlerinde, girdisi bir fotoğraf ya da video gibi bir imaj ve çıktısı da bir imaj ya da imajla ilişkili karakteristikler kümesi olan sinyal işlemenin bir başka bir formudur. Dijital görüntü işleme ise, görüntü işlemenin dijital imajlarda çieşitli algoritmalarla kullanılmasıdır. Dijital görüntü işlemenin tarihçenin biraz bahsetmek gerekirse; dijital görüntü işleme... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑