2015 Almanak (WOW)


2015 tam ne zaman başladı, ne zaman bitecek, sanırım hayatımın en dolu yılıydı. Artık bitmesini bekleyemedim, almanak çıkabilir 🙂 Bu seferki almanağım ise biraz farklı olacak. Şimdiye kadar yazdığım yazılarda insanların isimlerini çok vermemeye resim paylaşmamaya çalıştım ama bu almanağa özel benim için anlamlı hayatıma anlam katan herkesi paylaşmak istedim. Hayat onlarla güzel 🙂 Continue reading

Mülakat Soruları


Mülakat işyerine nitelik ve nicelik yönünden en uygun elemanı seçmek için başvurulan ilk yöntemdir. Bunun daha geçerli ve daha tutarlı yöntemi ise sadece mülakat ve referans araştırmakla yetinmeyip profesyonel bir hizmet alarak adaya kişilik testi yaptırmaktır.

Bu konuyu “meslek testi ve başarı” konulu yazımda işlemiştim. Şu anda ise mülakat teknikleri yönünden hangi soruyla nereye varılır hususunu açıklayacağım. En sık sorulan bu sorularla işveren vekili neyin peşindedir ve aday hangi sorulara hazırlıklı olmalıdır konusunda soruları inceleyeceğiz.

Giriş ve rahatlatma.

 1. Adresimizi / ofisimizi bulmakta zorluk çektiniz mi?
 2. Sanırım uzun yoldan geldiniz, yolculuğunuz nasıl geçti?  Continue reading

Matematik Paradoksları


iconflash.gif (1595 bytes)Doğru Parçası Paradoksu:

Önce doğru parçasının tarifini yapalım:
Doğru Parçası: Başlangıcı ve sonu olan ve sonsuz adet noktadan oluşan doğru. Pekiyi nokta nedir?
Nokta: Kalemin kağıda bıraktığı en küçük iz veya belirti.Malûmdur ki noktanın boyutu yoktur. O halde dikkat. Paradoks başlıyor:

dikkat.gif (324 bytes)Noktanın boyutu olmadığına göre iki noktanın yan yana gelmesi bir şey ifade etmez. 100 nokta veya 1 milyar nokta da yan yana geldiğinde herhangi bir şekil oluşturmaz.( Çünkü şekil oluşturması için gerekli olan boyut özelliğini sağlamıyor) Bu şuna benzer ki; sıfır ile sıfırın toplamı yine sıfırdır. Milyarlarca sıfırı toplasak ‘yarım’ dahi etmez. O halde doğrunun tanımında bir hata var. Çünkü sonsuz adet noktanın yan yana gelmesi bir şey ifade etmez! Noktanın çok çok az da olsa boyutu olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu sefer de noktanın tarifi hatalı olur.

dikkat.gif (324 bytes) Noktayı boyutlu kabul edelim.  Karşımıza bir paradoks daha çıkar; doğru parçasında sonsuz adet nokta olduğuna göre doğru parçasının da uzunluğu sonsuz olmalıdır. Çünkü çok az da olsa boyutu olan bir şeyden sonsuz adedi yanyana gelirse sonsuz uzunluk olur.

iconflash.gif (1595 bytes)2+2=5  ¿?

X = Y …………………………………………olsun
X² = X.Y……………………………………..eşitliğin her iki tarafını ‘X‘ ile çarptık.
X² – Y² = XY – Y²…………………………her iki taraftan ‘Y²‘ çıkardık.
(X + Y).(X – Y) = Y.( X-Y )……………sol tarafı çarpanlara ayırdık, sağ tarafı ‘Y‘ parantezine aldık.
( X + Y ) = Y……………………………….( X – Y )‘ler sadeleşti.
X + X = X…………………………………...X = Y olduğundan,
2.X = X……………………………………….’X‘ leri topladık.
2 = 1 …………………………………………’X‘ ler sadeleşti.
3 + 2 = 1 + 3………………………………her iki tarafa ‘3‘ ilâve ettik.
5 = 4…………………………………………..buradan,
5 = 2 + 2…………………………………’4‘ü, ‘2+2‘  şeklinde yazdık.  HATA NEREDE?

Continue reading

Nedir Şu Paradokslar??


Paradoks, Yunanca “para” (karşı, zıt) ve “doxa” (düşünce) kelimelerinden oluşmuştur. Tam karşılığı Türkçe’de olmamasına rağmen “çelişki”, “çatışkı” veya “karşıtlam” gibi tabirlerin de kullanıldığını görmekteyiz.

Aslında doğru gibi görülen bir “önerme” veya “fikir” , tamamen yanlış olarak çıkar karşımıza. Tam tersi de mümkündür; yıllarca “yanlış” zannettiğimiz olayların, fikirlerin, hesaplamaların, “doğru” olduğunu görmek, bizi şaşkınlığa ve hayrete düşürür.

Paradoksların farklı kaynak ve ansiklopedilerde yapılmış, birkaç tanımını aktaralım:

 • ‘Çok mantıksız görünen, aslında mantıklı bir ifade’
 • ‘Bir olaydan farklı sonuçların çıkması’
 • ‘İki doğrunun veya yanlışın çelişkisi’
 • ‘Mantıksal olarak doğruluğu ve yanlışlığı ispatlanabilen önerme’
 • ‘Kağıt-kalem veya mantık  illüzyonu’ (Galiba en güzel tanım bu!)

Continue reading

Bunları Biliyor musunuz??


 • Ünlü besteci Beethoven’in son bestesini, sağır olarak yaptığını…
 • Paris’teki Versailles Sarayı’nın 1300 odası olduğunu ve hiç tuvaletinin olmadığını…
 • Bir çift sineğin sadece nisan-mayıs aylarında bıraktıkları yumurtaların tamamından sinek çıksa idi, dünyayı 14 metre kalınlığında bir sinek tabakası kaplayacağını…
 • Eyfel kulesinin yapımında toplam 6400 ton ağırlığında 18.100 adet demir parçası kullanıldığını…
 • Süleymaniye camiinin 4 minaresi olmasının sebebinin, Kanuni’nin İstanbul’un fethinden sonraki dördüncü padişah; bu dört minaredeki on şerefenin de Osmanlının onuncu padişahı olduğunun bir işareti anlamına geldiğini… Continue reading

Fibonacci Sayıları


Gelelim Fibonacci’nin ünlü sorusuna..

“Bir çift yavru tavşan( bir erkek ve bir dişi) var. Bir ay sonra bu yavrular erginleşiyor.. Erginleşen her çift tavşan bir ay sonra bir çift yavru doğuruyorlar. Her yavru tavşan bir ay sonra erginleşiyorlar. Hiç bir tavşanın ölmediğini ve her dişi tavşanın bir erkek bir dişi yavru doğurduğunu varsayalım.   Bir yıl sonra kaç tane tavşan olur?”

 1. İlk ayın sonunda,  sadece bir çift vardır.
 2. ikinci ayın sonunda  dişi bir çift yavru doğurur, ve elimizde 2 çift tavşan vardır.
 3. Üçüncü ayın sonunda,  ilk dişimiz bir çift yavru doğurur, 3 çift tavşanımız olur
 4. Dördüncü ayın sonunda, ilk dişimiz yeni bir çift yavru daha doğurur, iki ay önce doğan dişi de bir çift yavru doğurur ve 5 çift tavşanımız vardır. Continue reading

Nereden Geliyor bu @ ?


Sapienza Üniversitesi profesörlerinden Giorgo Stabile’nin açıklamasına göre, internetin sembolü “@” işareti 1536 yılında Latin Amerika’dan İtalya’ya mal taşıyan Floransalı tacirlerin oldukça sık kullandığı bir işarettir. Yaklaşık 500 yıl önce şarap ve tahılda ölçü birimi olan “amphora” nın simgesi olarak kullanılan “@” işareti uzak mesafeler arası ticareti belirtmek için de kullanılıyordu. İnternetin de günümüzde dünyanın en uzak mesafelerini birbirine bağlayabilme gücünün olduğu göz önüne alınacak olursa bu simgenin 500 yıldır anlamını kaybetmediği de ortaya çıkmaktadır.

 

Olsa da Olur, Olmasa da Olur Notlar


 • Ülkemizde toprakların üçte ikisi su ya da rüzgar erozyonunun etkisi altındadır ve her yıl 1 cm kalınlığında ve ve Kıbrıs adası büyüklüğünde toprağımız olmaktadır.
 • Yunuslar tek gözleri açık uyurlar.
 • Üç bin yıl önce Mısırlılar’ın çoğu 30 yaşına varmadan ölüyordu.
 • Bir yıl boyunca her soluk alışımızda kaburgalarımız 5 milyon kez hareket ederler.
 • Sümüklü böceklerin dört burnu vardır.
 • Gökmenler uzayda ağlayamazlar, çünkü yerçekimi olmadığı için gözyaşları akmaz.
 • Baykuşlar mavi rengi görebilen tek kuş türüdür.
 • Kimlik saptanmasında insanların parmak izleri gibi köpeklerin de burun izlerine bakılır.
 • Boğalar renk körüdürler. Continue reading