Yazılım Sistem Mühendisliği


Yazılım sistemleri giderek daha büyük ve kompleks sistemler haline geliyor. Bu gelişimde etkin sebeplerden biri donanımdaki gelişmelerdir. Donanımdaki gelişmeler yazılım sistem boyutunu sınırlama ihtiyacını azattı. Bunun dışında boyutun artması ve karmaşıklamasında başka sebepler de bulunmaktadır. Yazılım karmaşık sitemlerde veri akış kontrolü sağladığı için teknik sistemler dışında baskın olarak kullanılan bir teknoloji oldu.

Büyük bilgisayar sistemleri, beklenen iş takvimini ya da maliyeti ve sistemi edinenin beklentilerini karşılayamayabiliyor. Bu duruma yazılım krizi denmektedir. Bu krizi önlemek için yazılım geliştiriciler ürün geliştiriciler farklı mühendislik uygulamaları geliştirdi.

Temel olarak bir uygulama geliştiricinin takibi; kaynaklar kullanıldı mı, yapıtaşları tamamlandı mı, gereksinimler karşılandı mı, testler tamamlandı mı şeklinde yapılır. Ancak bunlar proje için yeterli bir geri besleme sağlamaz. Bunun yerine teknik süreçler yönetilmelidir. Sistem mühendisleri bu noktada aktif olmakta ve bu teknik süreç yönetimi için gerekli araçları sağlarlar. Continue reading

Yazılım Tasarım Belgesi – YTB (Software Design Document – SDD)


Yazılım Mühendisliği laboratuvarı kapsamında projemizin ilerleyen adımlarında yazdığımız belgelerden biri de yazılım tasarım belgesiydi. YTB yazılım ürünün yazılı bir tanımıdır. YTB yazılım tasarımcısı tarafından yazılım geliştirci ekibe yazılım projesinin mimarisi üzerinden bir rehberlik etmesi amacıyla yazılıp verilen bir belgedir.

YMlab kapsamında bize template olarak verilen belgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Kendi yazdığımız belgeye ise buradan ulaşabilirsiniz 😉

Bazı faydalı olabilecek linkler:

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_design_document

http://www.cmcrossroads.com/bradapp/docs/sdd.html

http://www.oasis-open.org/committees/download.php/24846/Example-SoftwareDesignDocument-LegalXMLUtility.pdf

Mimari Tasarım Belgesi


Mimari Tasarım Belgesi, sistemin tasarım ve gerçekleştirimi şekillendiren felsefeyi, kararları, kısıtları, gerekçeleri, önemli unsurları ve diğer kapsayıcı yönlerini açıklar.

Continue reading

Yazılım Gereksinimleri Tanım Belgesi (YGTB/SRS)


Yazılım geliştirme süreci ;
 • Gereksinim Analizi / Requirements (Requirements Analysis)
 • Spesifikasyon / Specification (Functional Specification)
 • Mimari / Architecture (Software Architecture)
 • Dizayn / Design (Software Design)
 • İmplementasyon (Programlama) / Implementation (Computer Programming)
 • Test / Testing (Software Testing)
 • Sahaya Yerleştirme / Deployment (Software Deployment)
 • Bakım / Maintenance (Software Maintenance)
aşamalarından oluşmaktadır.
YGTB, belgesinde geliştirilecek olan yazılımın işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri tanımlanır. Use-Case’ler, Kullanıcı arayüzleri ve ER diyagramları verilir.
Continue reading

Vizyon Belgesi


Vizyon belgesi, paydaşlar ve paydaşların temel ihtiyaç ve özellikleri bakımından belirtilen, geliştirilecek ürünün görünümünü tanımlar. Öngörülen temel gereksinimler hakkında genel bilgi içerir ve daha detaylı teknik gereksinimleri de sözleşmeli olarak sunar.

Bir vizyon belgesinin genel olarak içerdiği özellikler:

 • Giriş
 • İş İhtiyaçları / Gereksinimleri
 • Ürün / Çözüm Özeti
 • Başlıca Özellikleri (Opsiyonel)
 • Kapsam ve Sınırlamalar
 • Diğer İhtiyaçları

Continue reading

OpenUP


OpenuUP, yapısal bir yaşam döngüsünde yineleyen ve artırımsal yaklaşımlar uygulayan bir tümleşik süreçtir. OpenUP, aynı ortamda çalışan ufak gruplar için uygundur. Takım üyeleri, paydaşları, geliştiricileri, mimarları, proje yöneticilerini ve testçileri kapsar. Takım çalışmada neye ihtiyacı olduğuna ve önceliklere kendi karar verir. Continue reading