Yazılım Gereksinimleri Tanım Belgesi (YGTB/SRS)


Yazılım geliştirme süreci ; Gereksinim Analizi / Requirements (Requirements Analysis) Spesifikasyon / Specification (Functional Specification) Mimari / Architecture (Software Architecture) Dizayn / Design (Software Design) İmplementasyon (Programlama) / Implementation (Computer Programming) Test / Testing (Software Testing) Sahaya Yerleştirme / Deployment (Software Deployment) Bakım / Maintenance (Software Maintenance) aşamalarından oluşmaktadır. YGTB, belgesinde geliştirilecek olan yazılımın işlevsel... Continue Reading →

Vizyon Belgesi


Vizyon belgesi, paydaşlar ve paydaşların temel ihtiyaç ve özellikleri bakımından belirtilen, geliştirilecek ürünün görünümünü tanımlar. Öngörülen temel gereksinimler hakkında genel bilgi içerir ve daha detaylı teknik gereksinimleri de sözleşmeli olarak sunar. Bir vizyon belgesinin genel olarak içerdiği özellikler: Giriş İş İhtiyaçları / Gereksinimleri Ürün / Çözüm Özeti Başlıca Özellikleri (Opsiyonel) Kapsam ve Sınırlamalar Diğer İhtiyaçları... Continue Reading →

OpenUP


OpenuUP, yapısal bir yaşam döngüsünde yineleyen ve artırımsal yaklaşımlar uygulayan bir tümleşik süreçtir. OpenUP, aynı ortamda çalışan ufak gruplar için uygundur. Takım üyeleri, paydaşları, geliştiricileri, mimarları, proje yöneticilerini ve testçileri kapsar. Takım çalışmada neye ihtiyacı olduğuna ve önceliklere kendi karar verir. OpenUP’ın katmanları; mikro-artırımlar, yineleme yaşam döngüsü ve proje yaşamdöngüsüdür.  Mikro-artırımlar; proje işleyişinin ölçülebilir büyüklükteki... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑