Yazılım Gereksinimleri Tanım Belgesi (YGTB/SRS)


Yazılım geliştirme süreci ;
 • Gereksinim Analizi / Requirements (Requirements Analysis)
 • Spesifikasyon / Specification (Functional Specification)
 • Mimari / Architecture (Software Architecture)
 • Dizayn / Design (Software Design)
 • İmplementasyon (Programlama) / Implementation (Computer Programming)
 • Test / Testing (Software Testing)
 • Sahaya Yerleştirme / Deployment (Software Deployment)
 • Bakım / Maintenance (Software Maintenance)
aşamalarından oluşmaktadır.
YGTB, belgesinde geliştirilecek olan yazılımın işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri tanımlanır. Use-Case’ler, Kullanıcı arayüzleri ve ER diyagramları verilir.
Continue reading

Vizyon Belgesi


Vizyon belgesi, paydaşlar ve paydaşların temel ihtiyaç ve özellikleri bakımından belirtilen, geliştirilecek ürünün görünümünü tanımlar. Öngörülen temel gereksinimler hakkında genel bilgi içerir ve daha detaylı teknik gereksinimleri de sözleşmeli olarak sunar.

Bir vizyon belgesinin genel olarak içerdiği özellikler:

 • Giriş
 • İş İhtiyaçları / Gereksinimleri
 • Ürün / Çözüm Özeti
 • Başlıca Özellikleri (Opsiyonel)
 • Kapsam ve Sınırlamalar
 • Diğer İhtiyaçları

Continue reading

OpenUP


OpenuUP, yapısal bir yaşam döngüsünde yineleyen ve artırımsal yaklaşımlar uygulayan bir tümleşik süreçtir. OpenUP, aynı ortamda çalışan ufak gruplar için uygundur. Takım üyeleri, paydaşları, geliştiricileri, mimarları, proje yöneticilerini ve testçileri kapsar. Takım çalışmada neye ihtiyacı olduğuna ve önceliklere kendi karar verir. Continue reading