Son Retrospective nasıl olmalı?


Scrum master'ın görevlerinden biri de retro spective'leri facilitate etmek. Retrospective nedir dersek 🙂 aslında sadece scrum team'in katılımıyla o sprint'in nasıl geçtiğinin değerlendirilmesidir diyebiliriz, kısaca. Scrum master olmanın en zor yanlarından biri de belki retrospective'leri her sprint sonunda bir nebze de olsa eğlenceli hale getirmek. Ya bu hafta da yapmasak olmaz mıyı 😀 ilk duyan... Continue Reading →

Let’s Talk About Agile! v2


Yaklaşık 1 yıl kadar önce Agile & Scrum'la ilk tanıştığımda aldığım kısa eğitimin ardından, genel kuralların, konseptlerin, işleyişin neler olduğuna dair bir yazı yazmıştım. Şimdi 1 yıllık deneyim, Agile Yazılım Geliştirme Süreçleri üzerine bir MBA bitirme projesi ve bu sefer Scrum Master olarak bir kere daha yazının üstünden geçmekte fayda var 🙂 "...Agile’da yapılmak istenen müşteriye... Continue Reading →

Let’s Talk About Agile!


Agile nedir diye başlarsak, Agile geleneksel proje yöntemine alternatif olarak ortaya çıkmış daha çok yazılım geliştirmesinde kullanılan bir metodolojidir. Temelinde artırımlı ve döngüsel olarak geliştirme düşüncesine sahiptir. Özetle Agile metodolojisi ve Scrum hakkında genel bilgi vermeye çalışacağım. Agile’da yapılmak istenen müşteriye minimum eforla ve maksimum öğrenimle; optimum ürünü verebilmektir. Öğrenim dendiğinde ise risklerin azaltılması, ideal... Continue Reading →

Yazılım Süreç Modelleri


Süreç, belirli bir hedef için gerçekleştirilen adımlar zinciridir. Yazılım süreci, yazılımı ve ilişkili ürünlerini geliştirmek ve idame ettirmek için kullanılan etkinlikler, yöntemler, profiller ve dönüşümlerdir. Yazılım süreç modeli ise bir yazılım sürecinin belirli bir bakış açısıyla gösterilmiş, basitleştirilmiş temsilidir. Bu modellerin temel hedefi, proje başarısı için yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca izlenmesi gereken mühendislik süreçlerini... Continue Reading →

Yazılım Gereksinim Analizi


1. Gereksinim Geliştirme 1.1. Amaç Gereksinim geliştirmenin amacı; kullanıcı, ürün ve ürün bileşeni gereksinimlerinin analizi ve üretilmesidir. 1.2. Giriş Bu işlem alanı CMMI’da belirtildiği üzere 3 tip gereksinim tanımlar : Müşteri gereksinimi, ürün gereksinimi ve ürün bileşen gereksinimleri. Bu gereksinimler ilgili paydaşların gereksinimlerini adresler. Bununla beraber gereksinimler aynı zamanda tasarım çözümleri tarafından seçilen kısıtları da... Continue Reading →

Yazılım Projesi Yönetim Uygulamaları: Başarıya Karşı Hata


1995 yılından 2004 yılına kadar 250 geniş kapsamlı yazılım projesi üzerinde yapılan analiz sonucunda başarısız olan projelerin 6 ortak probleme sahip olduğu ortaya çıkmıştır: zayıf proje planlaması, zayıf hesaplamalar, zayıf maliyet ölçümü, kilometre taşlarını izlemede zayıflık, zayıf değişiklik kontrolü,    zayıf kalite kontrolü. İlginç nokta ise bu altı problemin teknik personeldeki değil proje yönetimindeki eksiklikten... Continue Reading →

Yazılım Kalite Güvencesi


Yazılım kalite güvencesi; yazılım ürün ve süreçlerinin yazılım geliştirme projesi yaşam döngüsü boyunca tanımlı gereklere uygunluğuna dair güvence vermek amacıyla planlanan, uygulamaya konan ve uygulanan faaliyetler bütünüdür. Burada güvence vermenin anlamı, ürünün gelişimi bittikten sonra istenen gereklere uyguluğunun doğrulanmasıdır. Güvencenin tanımından yola çıkılırsa kalite güvencesi sadece varolan ürünün kalitesini kapsamaktadır, oysa bunun yerine gelecekteki performansa... Continue Reading →

Yazılım Sistem Mühendisliği


Yazılım sistemleri giderek daha büyük ve kompleks sistemler haline geliyor. Bu gelişimde etkin sebeplerden biri donanımdaki gelişmelerdir. Donanımdaki gelişmeler yazılım sistem boyutunu sınırlama ihtiyacını azattı. Bunun dışında boyutun artması ve karmaşıklamasında başka sebepler de bulunmaktadır. Yazılım karmaşık sitemlerde veri akış kontrolü sağladığı için teknik sistemler dışında baskın olarak kullanılan bir teknoloji oldu. Büyük bilgisayar sistemleri,... Continue Reading →

Yazılım Tasarım Belgesi – YTB (Software Design Document – SDD)


Yazılım Mühendisliği laboratuvarı kapsamında projemizin ilerleyen adımlarında yazdığımız belgelerden biri de yazılım tasarım belgesiydi. YTB yazılım ürünün yazılı bir tanımıdır. YTB yazılım tasarımcısı tarafından yazılım geliştirci ekibe yazılım projesinin mimarisi üzerinden bir rehberlik etmesi amacıyla yazılıp verilen bir belgedir. YMlab kapsamında bize template olarak verilen belgeye buradan ulaşabilirsiniz. Kendi yazdığımız belgeye ise buradan ulaşabilirsiniz ;)... Continue Reading →

Mimari Tasarım Belgesi


Mimari Tasarım Belgesi, sistemin tasarım ve gerçekleştirimi şekillendiren felsefeyi, kararları, kısıtları, gerekçeleri, önemli unsurları ve diğer kapsayıcı yönlerini açıklar. Yazılım mühendisliği laboratuvarı kapsamında bize taslak olarak verilen belge şu şekildedir: 1.    Amaç Bu belge sistemin tasarım ve gerçekleştirimi şekillendiren felsefeyi, kararları, kısıtları, gerekçeleri, önemli unsurları ve diğer kapsayıcı yönlerini açıklar. Örneğin, mimari tasarıma başlamadan önce gerçekleştirilecek... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑