Yazılım Sistem Mühendisliği


Yazılım sistemleri giderek daha büyük ve kompleks sistemler haline geliyor. Bu gelişimde etkin sebeplerden biri donanımdaki gelişmelerdir. Donanımdaki gelişmeler yazılım sistem boyutunu sınırlama ihtiyacını azattı. Bunun dışında boyutun artması ve karmaşıklamasında başka sebepler de bulunmaktadır. Yazılım karmaşık sitemlerde veri akış kontrolü sağladığı için teknik sistemler dışında baskın olarak kullanılan bir teknoloji oldu. Büyük bilgisayar sistemleri,... Continue Reading →

Yazılım Tasarım Belgesi – YTB (Software Design Document – SDD)


Yazılım Mühendisliği laboratuvarı kapsamında projemizin ilerleyen adımlarında yazdığımız belgelerden biri de yazılım tasarım belgesiydi. YTB yazılım ürünün yazılı bir tanımıdır. YTB yazılım tasarımcısı tarafından yazılım geliştirci ekibe yazılım projesinin mimarisi üzerinden bir rehberlik etmesi amacıyla yazılıp verilen bir belgedir. YMlab kapsamında bize template olarak verilen belgeye buradan ulaşabilirsiniz. Kendi yazdığımız belgeye ise buradan ulaşabilirsiniz ;)... Continue Reading →

Mimari Tasarım Belgesi


Mimari Tasarım Belgesi, sistemin tasarım ve gerçekleştirimi şekillendiren felsefeyi, kararları, kısıtları, gerekçeleri, önemli unsurları ve diğer kapsayıcı yönlerini açıklar. Yazılım mühendisliği laboratuvarı kapsamında bize taslak olarak verilen belge şu şekildedir: 1.    Amaç Bu belge sistemin tasarım ve gerçekleştirimi şekillendiren felsefeyi, kararları, kısıtları, gerekçeleri, önemli unsurları ve diğer kapsayıcı yönlerini açıklar. Örneğin, mimari tasarıma başlamadan önce gerçekleştirilecek... Continue Reading →

Yazılım Gereksinimleri Tanım Belgesi (YGTB/SRS)


Yazılım geliştirme süreci ; Gereksinim Analizi / Requirements (Requirements Analysis) Spesifikasyon / Specification (Functional Specification) Mimari / Architecture (Software Architecture) Dizayn / Design (Software Design) İmplementasyon (Programlama) / Implementation (Computer Programming) Test / Testing (Software Testing) Sahaya Yerleştirme / Deployment (Software Deployment) Bakım / Maintenance (Software Maintenance) aşamalarından oluşmaktadır. YGTB, belgesinde geliştirilecek olan yazılımın işlevsel... Continue Reading →

Vizyon Belgesi


Vizyon belgesi, paydaşlar ve paydaşların temel ihtiyaç ve özellikleri bakımından belirtilen, geliştirilecek ürünün görünümünü tanımlar. Öngörülen temel gereksinimler hakkında genel bilgi içerir ve daha detaylı teknik gereksinimleri de sözleşmeli olarak sunar. Bir vizyon belgesinin genel olarak içerdiği özellikler: Giriş İş İhtiyaçları / Gereksinimleri Ürün / Çözüm Özeti Başlıca Özellikleri (Opsiyonel) Kapsam ve Sınırlamalar Diğer İhtiyaçları... Continue Reading →

OpenUP


OpenuUP, yapısal bir yaşam döngüsünde yineleyen ve artırımsal yaklaşımlar uygulayan bir tümleşik süreçtir. OpenUP, aynı ortamda çalışan ufak gruplar için uygundur. Takım üyeleri, paydaşları, geliştiricileri, mimarları, proje yöneticilerini ve testçileri kapsar. Takım çalışmada neye ihtiyacı olduğuna ve önceliklere kendi karar verir. OpenUP’ın katmanları; mikro-artırımlar, yineleme yaşam döngüsü ve proje yaşamdöngüsüdür.  Mikro-artırımlar; proje işleyişinin ölçülebilir büyüklükteki... Continue Reading →

Visual Studio İçin Template Hazırlama (C#)


(Anlatılan uygulamalar Visual Studio 2005 && 2008 için denenmiştir..) Template Nedir?? Template genel proje yapısını oluşturmak ve parametreleri onlarla ilişkilendirmek için en kolay yoldur. Yeni bir projeye başlanacağı ya da yeni bir item  projeye ekleneceği zaman, geliştiricilerin aynı kodları tekrar yazmak zorunda kalmamalarını sağlar, ki bu da üretimin artması sonucunu bize getirir. Projeler yapılırken genelde... Continue Reading →

Windows’ta Seri İletişim


Staj projem kapsamında araştırdığım ve öğrendiğim bu konuyu sizlerle de paylaşmak istedim.. Windows’ta Seri İletişim Bilgisayarın seri iletişim yapabilmesi için seri bir porta sahip olması gerekmektedir. Bilgisayarların çoğu COM port olarak bilinen ve genellikle COM1, COM2 olarak adlandırılan en azından bir seri porta sahiptir. Seri portların aygıt sürücüleri vardır. Diğer bir deyişle, seri porta girdi/çıktı(IO)... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑