Mimari Tasarım Belgesi


Mimari Tasarım Belgesi, sistemin tasarım ve gerçekleştirimi şekillendiren felsefeyi, kararları, kısıtları, gerekçeleri, önemli unsurları ve diğer kapsayıcı yönlerini açıklar. Yazılım mühendisliği laboratuvarı kapsamında bize taslak olarak verilen belge şu şekildedir: 1.    Amaç Bu belge sistemin tasarım ve gerçekleştirimi şekillendiren felsefeyi, kararları, kısıtları, gerekçeleri, önemli unsurları ve diğer kapsayıcı yönlerini açıklar. Örneğin, mimari tasarıma başlamadan önce gerçekleştirilecek... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑