Windows 7’de Visual Studio 2010’da OpenCV-2.1.0


( Windows 7 x86_64'de denenmiştir; aynı zamanda Windows XP SP3 ve yeni sürümlerle de uyumludur.. ) Bu sene okulda son senemiz olunca farklı olarak bitirme projesi kavramı da hayatımıza girmiş oldu. Uzun bir arayış sonrası grup görüntü işlemede bir proje çıkarmaya karar verdik. Ardından da araştırmalar başladı. Açık kaynak olarak sunulan ve birçok algoritmayı barındıran... Continue Reading →

Görüntü İşleme


Görüntü işleme, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar bilimlerinde, girdisi bir fotoğraf ya da video gibi bir imaj ve çıktısı da bir imaj ya da imajla ilişkili karakteristikler kümesi olan sinyal işlemenin bir başka bir formudur. Dijital görüntü işleme ise, görüntü işlemenin dijital imajlarda çieşitli algoritmalarla kullanılmasıdır. Dijital görüntü işlemenin tarihçenin biraz bahsetmek gerekirse; dijital görüntü işleme... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑