Java vs. C#


http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_C_Sharp_and_Java' dan alıntıdır. Data types Java C# Single-root (unified) type system No Yes Signed integers Yes; 8, 16, 32, 64 bits Yes; 8, 16, 32, 64 bits Unsigned integers No Yes; 8, 16, 32, 64 bits Character Yes Yes Date/time Yes; reference type Yes; value type IEEE 754 binary32 floating point number Yes Yes IEEE 754 binary64 floating point... Continue Reading →

Visual Studio İçin Template Hazırlama (C#)


(Anlatılan uygulamalar Visual Studio 2005 && 2008 için denenmiştir..) Template Nedir?? Template genel proje yapısını oluşturmak ve parametreleri onlarla ilişkilendirmek için en kolay yoldur. Yeni bir projeye başlanacağı ya da yeni bir item  projeye ekleneceği zaman, geliştiricilerin aynı kodları tekrar yazmak zorunda kalmamalarını sağlar, ki bu da üretimin artması sonucunu bize getirir. Projeler yapılırken genelde... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑