Java vs. C#


http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_C_Sharp_and_Java‘ dan alıntıdır.

Data types Java C#
Single-root (unified) type system No Yes
Signed integers Yes; 8, 16, 32, 64 bits Yes; 8, 16, 32, 64 bits
Unsigned integers No Yes; 8, 16, 32, 64 bits Continue reading

Visual Studio İçin Template Hazırlama (C#)


(Anlatılan uygulamalar Visual Studio 2005 && 2008 için denenmiştir..)

Template Nedir??

Template genel proje yapısını oluşturmak ve parametreleri onlarla ilişkilendirmek için en kolay yoldur. Yeni bir projeye başlanacağı ya da yeni bir item  projeye ekleneceği zaman, geliştiricilerin aynı kodları tekrar yazmak zorunda kalmamalarını sağlar, ki bu da üretimin artması sonucunu bize getirir.

Projeler yapılırken genelde proje partları, dosyaları yaratmak için, projelerin başlangıcına  yasal notlar yazmak için, oluşturma tarihlerini eklemek için, uygulama ilişkilendirmek ve daha bir sürü sebeple çok fazla vakit harcanır. Genel kullanımlı şablonlar hazırlayıp bunlar firma genelinde kullanıldığında ise önemli bir zaman tasarrufu elde edilmiş olur.

İki tür şablon vardır:

a. Project Template

Proje şablonları, yeni bir proje yaratılacağı ve solution’a ekleneceği zaman kullanılır.  Proje şablonu penceresi(aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi),  yeni bir proje yaratılacağı zaman (File -> New -> Project  seçildiğinde)  ortaya çıkar. Pencere açıldığında, Visual Studio kurulu ve kişisel şablonları bilgisayardaki yollardan arar. Kurulu şablonlar için Kurulu şablonlar için %ProgramFiles%\ [MicrosoftVisualStudio8]\Common7\IDE\ProjectTemplates\, kişisel şablonlar için ise %UserProfile%\MyDocuments\Visual Studio 2005\Templates\ProjectTemplates\ yolu aranır. Bu kütükler altında bir sürü zip arşivi bulunur. Bu dosyalar çıkarılıp bizim projemize arşivle bağlantılı olarak eklenir.


b. Item Template

Item template’ler biri projeye yeni bir parça ekleyeceği zaman yaratılır. Continue reading