Android Performance: Lint

lint

Performansla ilgili en büyük sorun, uygulamayı kullanıcıya açıp, kullanmaya başladıktan sonra alınan feedback’lerle fark edilmesidir. Lint, static bir code analiz tool’u olarak, olası problemler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Kodumuzu check edip, correctness, usability, security, accessibility, performance ve internationalization hakkında bilgi verir.

 

Mesela, onDraw içerisinde obje allocate edersek, ki bu memory churn olmuş olur, satır numarasıyla beraber uyarır.

Lint Android Studio’ya default olarak ekli bir tooldur.

Screen Shot 2016-02-27 at 20.49.03

Release build’inde tüm code’u check ettiği gibi, eğer daha düzenli olarak lint’den feedback almak istiyorsak da gradle dosyasına ekleyip, tüm random build’lerde çıktıyı görebiliriz. Ya da Android Studio’dan manuel olarak başlatabiliriz. Tabi Lint’in gösterdikleri sadece öneri. Sonuçları inceleyip duruma karar vermekte fayda var.

Android Studio->Preferences’ı izleyip, Lint’i arattığımızda, aşağıdaki ekran çıkacak. Buradan Lint çalıştığında neleri kontrol etmesini istediğimizi editleyebiliriz. Mesela aşağıdaki örnekte Project Default seçeneğinde neleri kontrol edeceğini belirlemiş oluyoruz.

Screen Shot 2016-02-27 at 21.51.00

Screen Shot 2016-02-27 at 20.56.31

Sonrasında ise aşağıdaki ekran çıkacak. Burada hangi profille analiz edeceğimizi ve tüm projeyi mi yoksa belli bir modülü mü analiz etmek istediğimizi soracak.

Screen Shot 2016-02-27 at 21.53.21

Az önce düzenlediğimiz Project Default profile’ıyla code’u check edebiliriz. Sonuç aşağıdaki gibi olacak. Herbir başlığın altında ise detaylı analizi var. Yanlış API kullanımı, olası performance problemleri herşeyi burada görebiliyor oluyoruz.

Screen Shot 2016-02-27 at 21.59.07

lintOptions {
    abortOnError false
}

Referanslar:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑