Custom Adapterlerin ListView onItemClick’de Erişilmesi

 

Normal şartlar altında aşağıdaki örneği göze alırsak parent.getAdapter() demek ve kendi custom adapterümüze cast etmenin yeterli olduğunu düşünerek bu yazının da gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak header ya da footer kullandığınızda işler biraz karışmakta.

listview.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {             
@Override             
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {  
...            
 } ListView'imize header ya da footer eklediğimizde custom adapterimiz aslında HeaderViewListAdapter içindeki bir wrapped adapter durumuna düşer. Buna da erişimimiz aşağıdaki şekilde olabilir: 

HeaderViewListAdapter _adapter = (HeaderViewListAdapter)parent.getAdapter();

CustomAdapter customAdapter = (CustomAdapter) _adapter.getWrappedAdapter();

Kolay gelsin ;)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑