VPN

Virtual private network İngilizce teriminin kısaltması olan VPN düğümler arasındaki bağlantının büyük bir networkteki açık bağlantıya yada sanal devreye fiziksel bir bağlantı yapılmadan bağlantı sağlandığı bilgisayar ağlarıdır. En sık kullanıldığı uygulamalar internet üzerinden güvenli haberleşme uygulamalarıdır.

Dünya son yıllarda büyük bir değişime uğramıştır. Şirketler sadece lokal yada bölgesel bir alanda çalışmak yerine artık global marketlere açılmışlardır. Birçok firmanın yurtdışında, dünyanın değişik yerlerinde tesisleri bulunmaktadır. Bütün bu gelişmeler daha hızlı, güvenli ve güvenilir bir şekilde haberleşme ihtiyacını doğurmuştur.
VPN bilgisayar ağı

Son yıllara kadar bu işler için leased line yani kiralık hatlar kullanılmaktaydı. Leased linelar 128 kbps ile 155 mbps arasında bir hıza sahiplerdi. Bir WAN’ ın internet gibi kamusal networklere göre güvenlik, güvenilirlik ve performans bakımından birçok avantajı bulunmaktadır. Ancak WAN bakımı özellikle leased line kullanıldığında çok maliyetli olmaktadır. Aradaki mesafe arttıkça bu maliyet daha da artacaktır.

İnternetin popülaritesi arttıkça şirketlere networklerini genişletme imkanı doğmuştur. Günümüzde birçok firma uzakta çalışan ofisleri ve çalışanları için kendilerine ait VPN’ ler oluşturmaktadırlar.

Basit olarak VPN uzak kullanıcılarıyla bağlantı kurmak için internet gibi herkese açık bir ağı kullanan özel networkler olarak tanımlanabilir. Fiziksel olarak gerçek bağlantı sağlayan leased linelardan farklı olarak VPN internet üzerinden özel firma networküne bağlantı sağlayan sanal bağlantılar kullanır. Bu makalede VPN’ in temelleri, temel VPN malzemeleri, teknolojileri ve güvenliği incelenecektir.

VPN kişilerin uzak masaüstü paylaşımı gibi bir yöntemle birbirlerine yardım etmelerini ve beraber çalışmalarını sağlar.

VPN Tam Olarak Ne Yapar ?

İyi dizayn edilmiş bir VPN firmaya büyük faydalar sağlar. Örneğin :

– Coğrafi bağlantı olanağını genişletir.

– Güvenliği arttırır.

– Klasik WAN’ larda olan işletme maliyetlerini düşürür.

– Uzak kullanıcılar için taşıma maliyeti ve taşıma zamanını azaltır.

– Ağ yapısını basitleştirir.

– Global seviyede ağ kurma imkanı sağlar.

– Uzaktan destek verebilmeyi sağlar.

– Klasik WAN’ lara göre sistem maliyetini daha kısa sürede amorti edebilir.

İdeal bir VPN hangi özelliklere sahip olmalıdır :

– Güvenlik

– Güvenilirlik

– Ölçülebilirlik

– Network yönetimi

– Yetki yönetimi

http://www.turksan.com/vpn.html/ ‘den alıntıdır.

One thought on “VPN

Add yours

  1. Çok yararlı bir yazı olmuş. Her önemli bilgi net ve kısa bir şekilde ortaya konmuş. Teşekkür ederim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑