Mülakat Soruları

Mülakat işyerine nitelik ve nicelik yönünden en uygun elemanı seçmek için başvurulan ilk yöntemdir. Bunun daha geçerli ve daha tutarlı yöntemi ise sadece mülakat ve referans araştırmakla yetinmeyip profesyonel bir hizmet alarak adaya kişilik testi yaptırmaktır.

Bu konuyu “meslek testi ve başarı” konulu yazımda işlemiştim. Şu anda ise mülakat teknikleri yönünden hangi soruyla nereye varılır hususunu açıklayacağım. En sık sorulan bu sorularla işveren vekili neyin peşindedir ve aday hangi sorulara hazırlıklı olmalıdır konusunda soruları inceleyeceğiz.

Giriş ve rahatlatma.

 1. Adresimizi / ofisimizi bulmakta zorluk çektiniz mi?
 2. Sanırım uzun yoldan geldiniz, yolculuğunuz nasıl geçti? 

Adayın bu işi tercih nedeni ve amacı. (çalışanın bu işe başvurmasındaki amacı anlamak)

 1. Neden bu sektörde çalışmak istiyorsunuz?
 2. Bu işle ilgili deneyiminiz nelerdir?
 3. Başvurduğunuz pozisyonun en beğendiğiniz / beğenmediğiniz tarafları nelerdir?

Yapacağı iş için yeterliliği (çalışanın iş için hangi niteliklere sahip olduğu)

 1. Sizi diğer insanlardan ayıran özellikleriniz nelerdir?
 2. Kuvvetli yönleriniz nelerdir?
 3. Zayıf yönleriniz nelerdir?
 4. Bu pozisyonda başarılı olmak için gerekli olan nitelikleri tanımlayınız?
 5. İşler beklediğiniz gibi gitmediğinde nasıl toparlanıp, işi yeniden ele alırsınız?
 6. İkna kabiliyetinizle ilgili bir örnek veriniz?
 7. Hangi durumlar sizi motive eder ve heyecanlandırır?
 8.  Ne gibi durumlarda kararsızlık yaşarsınız?
 9. Size mantıklı görünmeyen bir işi yapmanız istendiğinde ne yaparsınız?
 10. Hangi konularda kendinize güvenirsiniz, hangi konularda güvenmezsiniz?

İş ortamı tercihi (çalışan nasıl bir ortamda çalışabilir)

 1. İçinde bulunmaktan hoşlandığınız iş ortamını tanımlayınız?
 2. Ne tür kişilerle daha rahat çalışırsınız, ne tür kişilerle çalışamazsınız?
 3. Hızlı karar vermek zorunda kaldınız mı?
 4. Geçimsiz bir çalışan ile nasıl baş edersiniz, böyle bir durumla karşılaştınız mı?
 5. İşinizde iletişimin önemini açıklayınız. Üstlerinizle veya astlarınızla nasıl iletişim kurarsınız?
 6. Birlikte çalışmaktan gerçekten zevk aldığınız bir grup çalışmasını anlatır mısınız?
 7. Bazı insanlarla çalışmanın zor olduğunu düşünüyor musunuz?
 8. Şu ana kadar sahip olduğunuz en iyi işvereni lütfen tanımlayınız.
 9. Çok düzenli bir iş tanımı, görev ve sorumlulukların net olarak tanımlandığı işlerde mi? Belirli ölçülerde hareket serbestliği olan karar verirken riskleri özgürce alabileceğiniz iş ortamını mı tercih edersiniz? 

Adayın daha önceki iş ve çalışma bilgisi.

 1. En son hangi tarihler arasında çalıştınız / çalışıyorsunuz?
 2. Başarmak istediğiniz fakat belirli sebeplerden dolayı başaramadığınız projeleriniz var mı?
 3. İdeal kariyerinizi anlatır mısınız?
 4. Başarıyı tanımlar mısınız?
 5. Son işinizde sergilediğiniz üç başarınızı lütfen detaylandırın?
 6. Yetkilerinizin astlarınıza devrinden yana mısınız, yoksa bütün yetkiyi bizzat mı kullanmak istersiniz?
 7. Bu işle ilgili projeleriniz hakkında bilgi veriniz?

Adayın bitirdiği okul bilgisi ve çalışanın bundan ne kazandığı.

 1. Mezun olduğunuz bölümü neden seçtiniz?
 2. Üniversite eğitiminize devam ederken herhangi bir iş tecrübeniz oldu mu?
 3.  ……… üniversitesini bitirdiğinizi özgeçmişinizde gördüm, profesör ……… tanıyor musunuz?

Çalışanın firmanız hakkındaki bilgisi.

 1. Firmamıza gerçek anlamda bir katkı sağlamanız ne kadar süre alacaktır?
 2. Firmamız hakkında ne biliyorsunuz? Eğer mülakat öncesi hiç bilgisi yoksa sorun var demektir.
 3. Firmamızda ne kadar süre çalışmayı düşünüyorsunuz?

Çalışan işyerinizde nasıl başarılı olur? Zor durumla nasıl mücadele eder?

 1. Yöneticinizi çok istekli olmadığı bir konuda en son ne zaman ikna ettiniz, detaylandırınız?
 2. Başkalarının sizinle aynı doğrultuda düşünmelerini temin etmek için hangi tür yaklaşımları daha başarılı bulursunuz?
 3. Zamanınızı nasıl planlarsınız ve önceliklerinizi nasıl belirlersiniz?
 4. Kendinizi sizin hizmetinizden veya ürününüzden faydalanan bir müşterinin yerine koyar mısınız?
 5. Son dönemlerde yanlış olarak nitelediğiniz bir karar var mı?
 6. İş hayatınızda sinirinize hâkim olamadığınız bir durum oldu mu?
 7. Kendinizi baskı altında hissettiğiniz bir durumu anlatır mısınız? İşinizdeki stresle nasıl başa çıkıyorsunuz? Spesifik bir örnekle açıklayınız
 8. Şu andaki işinizde önünüze çıkan en büyük engel nedir? Açıklayınız.
 9. Hedeflediğiniz halde, amacınıza ulaşamadığınız bir durum belirtir misiniz?
 10. Kendi motivasyonunuzla iş çevrenizi nasıl etkilediğinizi ve çalışmaya teşvik ettiğiniz bir durumu anlatınız?
 11. Hiç konuşmamanın, yalnızca karşı tarafı dinlemenin daha etkili olduğu bir durum yaşadınız mı?
 12. Toplantı sırasında soracağınız soruları önceden hazırlar mısınız?

Çalışanın hobileri(görüşülecek kişi buraya kadar çok sıkıldı o nedenle rahatlatmak için basit sorular sorulup tekrar devam edilebilir  )

 1. Özgeçmişinizde ………. Sporları (veya herhangi bir konu) ile ilgilendiğinizi gördüm, ne zaman bu (sporları) yapmaya başladınız?
 2. Hobileriniz nelerdir?
 3. Profesyonel iş hayatınızdan arta kalan boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz
 4. En son okuduğunuz kitap hangisiydi
 5. Takım ruhunu nasıl oluşturursunuz? Lütfen örnekleyiniz.
 6. Yönetici olmanın en zor yanları nelerdir?

Varsayımsal sorular

 1. Size kariyerinizde bir şeyi değiştirme fırsatı verilse neyi değiştirmek ya da düzeltmek isterdiniz?
 2. Eğer çalışmaya ihtiyacınız olmayacak kadar çok paranız olsa, sizi bu pozisyon için çalışmaya itecek nedenler ne olurdu? 

Bitirirken

 1. Eğer siz bu pozisyon için birisini arıyor olsanız, adayda hangi özellikler arardınız?
 2. Bu iş için çok sayıda başvuru gerçekleşti. Sizi işe almamız için sebep gösterebilir misiniz?
 3. Maaş beklentiniz nedir?

Muammer MURAT

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı

www.muammermurat.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑