Görüntü İşleme

Görüntü işleme, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar bilimlerinde, girdisi bir fotoğraf ya da video gibi bir imaj ve çıktısı da bir imaj ya da imajla ilişkili karakteristikler kümesi olan sinyal işlemenin bir başka bir formudur. Dijital görüntü işleme ise, görüntü işlemenin dijital imajlarda çieşitli algoritmalarla kullanılmasıdır.

Dijital görüntü işlemenin tarihçenin biraz bahsetmek gerekirse; dijital görüntü işleme ya da dijital resim işleme tekniklerinin çoğu, 1960’larda Jet Propulsion Laboratuvarında, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde, Bell Labaratuvarları’nda, Maryland Üniversitesi’nde ve birkaç diğer araştırma faaliyetlerinde geliştirilmiştir. O dönemin ekipmanıyla görüntü işleme maliyeti çok yüksekti. Bu durum 1970’lerde değişti. Bu dönemde dijital görüntü işleme daha ucuz bilgisayarlarla ve özel donanımın erişilebilir olmasıyla çoğalmıştır. Daha sonra imajlar özel problemler için gerçek zamanlı işlenebilmiştir. Genel kullanım amaçlı bilgisayarların hızlanmasıyla; bu bilgisayarlar, çoğunluğu çok fazla özelleştirilmiş ve bilgisayar-intansif uygulamalardan oluşan tüm uygulamalar için özel donanımın yerini aldı. 2000’lerde daha hızlı bilgisayarların ve sinyal işlemenin mümkün olmasıyla, dijital görüntü işleme görüntü işlemenin en yaygın formu oldu ve esnek olmasının dışında en ucuz da olmasıyla kullanıldı. Digital görüntü işlemenin tıbbi uygulamalar için  kullanımı ise 1994’te Space Foundation Space Technology of Fame’de başlatıldı.

Görüntü İşleme İle İlgili Bazı Terim Ve Tanımlar

Ölçeklendirme Resim ve grafikler, orantılı ya da orantısız olarak büyültüp küçültülebilir buna ölçeklendirme denir.

Döndürme Resim ve grafikler, yatay ve dikey olarak ya da kullanıcının istek ve ihtiyacına bağlı olarak, kendi ekseni etrafında, belli bir açı dahilinde çevirilebilir. Buna döndürme denir.

Yansıtma Resimler, yatay ve dikey olarak, aynadaki görüntüye benzer şekilde ters çevrilebilir. Buna yansıtma denir.

Devirme Perspektif hatalarını resimlerin ileri geri düzeltilmesi ile elde edilir. buna devirme denir.

Renk düzeltmesi Resimler üzerindeki ışık ve renk tonları değiştirilebilir.

İşaretleme Resmin belli bir bölümünün işlem için hedef gösterilmesine işaretleme denir. Verilen komut sadece işaretli olan bölümü etkiler.

Sihirli değnek Resim üzerindeki en küçük resim elemanına Piksel denir. Sihirli değnek, resim elemanlarını seçmeye yarayan bir işaretleme aracıdır.

Katman Görüntü işleme yazılımlarında, alttaki nesnenin görünmesini engellemeyen, saydam sanal” yüzeylere katman denir. Katmanlar, Özellikle, fotomontaj, kolaj çalışmalarında ve resmim üzerine yazı eklenmesi sırasında, rahat çalışma imkânı sağlar.

Örtüleme Bazı bölümleri, çalışmanın dışında tutmak için, Resimin bazı bölümleri kapatılabilir. Bu işleme örtme ya da maskeleme denir. Örtüler (Maskeler) resmin verilen komuttan etkilenmemsini veya bazı resim bölümlerinin gizlenmesini sağlar.

Fırça Resim çizmek için kullanılan sanal araca fırça denir. Fırça, görüntü işleme yazılımlarında, standart araçlardan biri olmuştur. ucu ve kalınlığı istek ve ihtiyaca bağlı olarak, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bazı programlarda, dolgu deseni ile çizim yapmaya da imkân verir.

Silgi Yapılan yanlışları, düzeltmek ya da şekilleri isteğe göre biçimlendirmek için kullanılan silme aracına silgi denir. kalınlığı ve rengi kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Resim Filtresi Çekim sırasında kullanılmayan fotoğraf filtreleri ile elde edilen görüntü zenginliğini, çekimden sonra kullanma imkânı sunan sanal bilgisayar araçlarıdır.

Dönüştürme Bir dosya biçimini, başka bir dosya biçimine dönüştürmek için kullanılan yazılımlara, dönüştürme yazılımı denir. Bu sayede, belli bir program ile yapılmış olan bir belge, başka bir bilgisayar programı ile açılıp kullanılabilir. Bir belgenin farklı bir yazılım kullanılarak açılabilmesi, ancak bu şekilde mümkündür.

Makro Kaydedilmiş bilgisayar komutları dizisine makro denir. Makro sayesinde, üç – beş adımda yapılabilen işlemler, tek bir komuta indirgenmiş olur. Ve aynı işlem tekrar yapılmak istendiğinde, bu işlemi yapmak için, kaydedilmiş olan makro kullanılır. Bu sayede, birçok adımda yapılabilen bir işlem, tek bir komutla (makro ile) yapılmış olur.

Görüntü İşleme Uygulamaları

 • Bilgisayarla Görme
 • Optical Sorting
 • Zenginleştirilmiş Gerçeklik
 • Özellik Algılama
 • Yüz Tanıma
 • Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi
 • Mikroskop Görüntü İşleme(Microscope Image Processing)
 • Morfolojik Görüntü İşleme
 • Tıbbi Görüntü İşleme
 • Uzaktan Algılama
 • Non-photorealistic Rendering

Referanslar:

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC_i%C5%9Fleme

http://en.wikipedia.org/wiki/Image_processing

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_image_processing

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision

http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/dosyalar/sunum/gi.pdf

Advertisement

2 thoughts on “Görüntü İşleme

Add yours

 1. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ben bu yazınızı tezimde kullanmak istiyorum. Fakat kaynak olarak websitesi kullanmamamız gerekiyor. Nasıl kaynak gösterebilirim? teşekkür ederim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑