OpenUP

OpenuUP, yapısal bir yaşam döngüsünde yineleyen ve artırımsal yaklaşımlar uygulayan bir tümleşik süreçtir. OpenUP, aynı ortamda çalışan ufak gruplar için uygundur. Takım üyeleri, paydaşları, geliştiricileri, mimarları, proje yöneticilerini ve testçileri kapsar. Takım çalışmada neye ihtiyacı olduğuna ve önceliklere kendi karar verir.

OpenUP’ın katmanları; mikro-artırımlar, yineleme yaşam döngüsü ve proje yaşamdöngüsüdür.  Mikro-artırımlar; proje işleyişinin ölçülebilir büyüklükteki birimlerini sunar ve ufak geri bildirim döngüsü sağlar. OpenUP projeyi yinelemelere böler. Bu da takımı tahmin edilebilir bir şekilde paydaşlara artırımsal değerleri göndermeye odaklar. Yineleme yaşam döngüsü ise bu mikro-artırımların teslime nasıl uygulanacağını yapılandırır. Proje yaşam döngüsü OpenUP tarafından dört parçaya yapılandırılır: başlangıç, eloborasyon, yapım, geçiş. Proje yaşam döngüsü, görüş ve karar noktaları sağlar.

OpenUp’ın dört çekirdek prensibi vardır. Bunlar:

1 – Anlananları paylaşmak ve ilgileri sıralamak için beraber çalışmak

2 – Paydaş değerlerini maksimize etmek için öncelikleri saymayı dengelemek

3 – Riskleri minimize etmek ve gelişimi organize etmek için yapıya erken odaklanmak

4 – Geri bildirim ve gelişimi sürekli takip için yayılma

Proje yaşam döngüsü; paydaşlara ve takım üyelerine karar noktaları, senkronizasyon noktaları için görünürlük sağlar. Takımın çalışmasını kontrol etmek için proje yaşam döngüsü fazlara bölünmüştür. Her faz paydaşlar için kritik olan sorulara cevap verebilecek önemli dönüm noktalarıyla sonlanır.

Başlangıç fazı: Başlangıç fazı, proje kapsamını anlamak ve projenin başlanabilir olduğu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayla ilgilidir.

 • Ne inşa edileceğini anlamak
 • Anahtar sistemin işlevselliğini tanımlamak
 • En az bir mümkün sonuca karar vermek
 • Projeyle ücret, iş takvimi ve riskleri tahmini anlamak

Elaborasyon fazı: Mimari olarak önemli riskler belirlenir.

 • Gereksinimler hakkında daha ayrıntılı bir anlayışa sahip olmak
 • Mimari tasarım, yerleştirme, onay ve kurması
 • Risklerin azaltılması, kesin bir iş takvimi üretilmesi, tahmini ücretlendirme

Yapılandırma fazı : Tam bir sistemi geliştirmek için tasarım, implementasyon ve fonksiyonların testi üzerine yoğunlaşır.

 • Geçiş için hazır tam bir ürün yinelemeli olarak üretilir. Gereksinimler tanımlanır, tasarım ayrıntıları tamamlanır, implementasyon tamamlanır ve yazılım test edilir.
 • Geliştirme ücreti minimize edilir ve paralellik derecelerine erişilir. Kaynaklar optimize edilir.

Diğer fazlara oranla daha fazla yineleme vardır.

Geçiş fazı : Kullanıcılara yazılımı yaymak ve beklentilerin karşılandığından emin olmak üzere yoğunlaşılır.

 • Kullanıcı beklentilerinin karşılandığına dair beta test yapılması
 • Dağıtımın tamamlandığına dair paydaşların birliğe varması
 • Derslerin öğrenilmesiyle gelecekteki proje performansını geliştirme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑